miércoles, 2 de marzo de 2016

Nizar

Forma:Fons blanc, sudadera verda, i olleres 
Contingut: Un noi, amb una mirada desconfiada, i de inconsciencia.
Codis objectuals: La forma de vestir, transmet, que es un noi, al que li agrada estar comode, que no es preocupa per el que es té que posar.
Codis gestuals: La seva mirada, amb les celles, com i estigues molest per alguna cosa.
Codis de color: fred-calid, transmet un aire de serietat, mentre que el color verd de la sudadera, destaca, que no vesteix de forma seria.
Codis d'il·luminació: difosa
Codis de composició: Vertical
Codis d'angulació de càmera: Vertical

Autoretrat

Forma:Vertica, cabell despentinat, camisa a quadres, amb fons marró i blang 
Contingut: Preocuació, serietat, amb mirada perduda
Codis objectuals: Porta una camisa a quadres negres i blancs
Codis gestuals: Está amb la má tampantse la boca, amb mirada perduda
Codis de color: Són colors freds
Codis d'il·luminació: Dura
Codis de composició: Vertical
Codis d'angulació de càmera: Vertical